Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel

Bij het syndroom van Raynaud t.h.v. de tepels (vasospasmen) wordt in het behandelplan zonder veel evidentie suppletie met magnesium geadviseerd. Hieronder de verschillende richtlijnen en onze bedenkingen

  • Het International Breastfeeding Centre (IBC) adviseert als onderdeel van de behandeling twee keer per dag 250 tot 300 mg elementair magnesium. Indien er geen duidelijke beterschap is na drie tot vier weken, dient de inname van magnesium te stoppen. Indien de pijn wel duidelijk vermindert, kan magnesium ingenomen worden tot de pijn weg is of gedurende twee weken wanneer die stabiel gebleven is.
  • Het kenniscentrum borstvoeding (Borstvoeding.com) vermeldt op hun website twee verschillende doseringsschema’s (2 keer per dag 300 mg magnesium of 2 gram magnesium per dag). Omwille van de discrepantie tussen de aanbevelingen op de website, alsook onduidelijkheid over welke vorm van magnesium het gaat, raden we af deze richtlijn te gebruiken.
  • UpToDate geeft geen advies omtrent het suppleren met magnesium bij deze indicatie. Zij verkiezen het gebruik van niet-medicamenteuze maatregelen, of – wanneer deze onvoldoende blijken – het gebruik van nifedipine.

Wanneer magnesium geadviseerd wordt, lijkt het ons raadzaam een dosering te nemen die onder de veilige drempel valt. Om een goeie absorptie te garanderen verkiezen we een dosering die meermaals per dag ingenomen wordt. Zo wordt ook het risico op bijwerkingen zo laag mogelijk gehouden. Dit resulteert in een dosering van twee keer per dag 250 mg elementair magnesium onder de vorm van een organisch zout. Voorbeelden zijn magnesiumcitraat, -glycerofosfaat, of -gluconaat.

Referenties

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
  • UpToDate - Common problems of breastfeeding and weaning
  • Kenniscentrum Borstvoeding – secties over vasospamsen
  • International Breastfeeding Centre – sectie over vasospamsen
  • National Institutes of Health - Fact sheets on Calcium & Magneisum

Gerelateerde artikels

Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel
Magnesiumsuppletie bij vasospasmen in de tepel