Bezorgdheden ivm arsenicum in kunstmelk op basis van rijsteiwitten

Wat zijn de maximale limieten voor arsenicum in (kunst)voeding?

Rijsteiwitten worden soms bekritiseerd vanwege de mogelijke aanwezigheid van arsenicum. Zowel in Europa als in Amerika bestaat geen regelgeving rond de maximale gehaltes van arsenicum in kunstmelk. Wel is er een maximaal gehalte voor drinkwater vastgelegd op 10 µg/l. Drinkwater bevat echter meestal minder dan 2 µg arsenicum per liter. De European Food Safety Authority (EFSA) publiceerde een Wetenschappelijke Opinie over Arsenicum in voeding. Cijfers over kunstmelk op basis van rijsteiwitten stonden niet vermeld, aangezien geen enkel staal ingestuurd werd. Het gehalte in kunstmelk op basis van dierlijke eiwitten betrof gemiddeld 1,3 µg/l.

Hoeveel arsenicum is terug te vinden in kunstmelk op basis van rijsteiwitten?

Eén studie rapporteerde zelf cijfers over het arsenicumgehalte in hun kunstmelk op basis van rijsteiwitten. Dat gehalte betrof ongeveer 5,5µg arsenicum per liter gereconstitueerde melk (berekend door auteur voor vergelijking). Dat is inderdaad hoger dan het gehalte in kunstmelk op basis van dierlijke eiwitten (1,3 µg/l, zie EFSA rapport), maar nog steeds ver onder de veiligheidsgrens, vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie. De Belgische Hoge Gezondheidsraad voerde daarnaast ook een onderzoek uit en liet verschillende Novarice-partijen analyseren. Men stelde vast dat - zodra het poeder is opgelost in water om de melk te bereiden, As-gehaltes in de melk tussen 2,7 en 7,6 μg As/l lagen.

 

Referenties

  • EFSA. EFSA Panel on contaminants in the Food Chain (CONTAM). Scientific opinion on arsenic in Food 1. European Food Safety Authority. EFSA J Published Online First: 2009.
  • Hojsak I., Braegger C., Bronsky J., e.a. Arsenic in rice: A cause for concern. J Pediatr Gastroenterol Nutr Published Online First: 2015.
  • Hoge Gezondheidsraad. Arseen in voeding voor baby’s en peuters. Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9252