Inschrijven

Laboratoriumwaarden in de praktijk - Module 2

Inschrijven

Gedurende 2021 zal deze opleiding aangeboden worden onder een hybride vorm. De twee theoriesessies gaan online door van 20 uur tot 21u30 maar worden ook opgenomen. Deze kunnen dus ook op andere momenten herbekeken worden. De casuïstieksessie gaat live door op locatie. Het aantal plekken is beperkt zodat we de interactiviteit kunnen waarborgen.

In de tweede module van de cyclus ‘Laboratoriumwaarden in de praktijk’ maak je kennis met een aantal aspecten en achtergronden van de klinische biologie. We bespreken twee thema's en een aantal capita selecta. De plaats en het gebruik van zelf- en thuistesten zit verweven doorheen de module. De praktische casussen zijn bovendien afgestemd per beroepsgroep.

Deel 1: Cardiovasculair Risico
In dit onderdeel bespreken we hoe men op basis van klinische parameters een inschatting kan maken van het cardiovasculair risico. De voornaamste parameters omvatten cholesterol en triglyceriden.

Deel 2: Endocrinologie 2
In deel twee van endocrinologie komen de klinische parameters ivm de gonaden en de bijnierschors aan bod.

Deel 3: Elektrolytstoornissen
In dit deel behandelen we de verschillende elektrolyten in het bloed en hun meest voorkomende afwijkingen, zoals hyperkaliëmie en hyponatriëmie. Echter, ook andere, minder frequente elektrolytafwijkingen (zoals hyperfosfatemie, hypercalciëmie) met hoge klinische relevantie komen aan bod.

Deel 4: Varia
In het finale luik bespreken we nog een aantal op zichzelf staande resultaten die vaak mee worden gemeten. Daarnaast bespreken we ook een aantal testen die zeer specifiek in het kader van bepaalde aandoeningen worden geëvalueerd. Dit zijn onder andere PSA-waarden, allergietesten, CK, infectieparameters, NT-proBNP en troponine.

Deel 5: Implementatie in overkoepelende casussen
Alle opgedane kennis wordt herhaald met behulp van reële labotoriumverslagen.

Details van de opleiding

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Diƫtist, Osteopaat, Verpleegkundige, Vroedvrouw
Accreditatie:
Apothekers (10 punten), Vroedvrouwen, Diƫtisten, Osteopaten (elk 5 vormingsuren), Verpleegkundige
Docent:
Eline Tommelein, Lies De Bock
Prijs:
  1. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd: €195, excl BTW
  2. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd met KMO-portefeuille: €136,5, excl BTW
  3. Zelf deze opleiding organiseren: €1250, excl BTW
  4. Zelf deze opleiding organiseren met gebruik van de KMO-portefeuille: €875, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

do 16.12.21 - 14:00
Online + Gent
Laboratoriumwaarden in de praktijk - Module 2

Theorie: 2 en 9 december (digitaal - 20u) Praktijk: 16 december (live op locatie - 14u)

Nog 16 plaatsen beschikbaar