Laboratoriumwaarden in de praktijk - Module 1

In de eerste module van de cyclus ‘Laboratoriumwaarden in de praktijk’ maak je kennis met een aantal aspecten en achtergronden van de klinische biologie. In de eerste module bespreken we vier thema's. De plaats en het gebruik van zelf- en thuistesten zit verweven doorheen de module. De praktische casussen zijn afgestemd per beroepsgroep.

Deel 1: Rode bloedcellen
Het eerste deel van deze lessenreeks handelt over de verschillende vormen van anemie. We leren het type anemie afleiden uit de klinische parameters en evalueren de behandelingsmogelijkheden. Daarna evalueren we de evidentie voor de beschikbare supplementen.

Deel 2: Cardiovasculair Risico
In dit onderdeel bespreken we hoe men op basis van klinische parameters een inschatting kan maken van het cardiovasculair risico. De voornaamste parameters omvatten cholesterol en triglyceriden.

Deel 3: Stolling
Het deel stolling gaat in op de stollingstesten alsook de invloed van (antistollings)geneesmiddelen op deze resultaten. Vervolgens zien we ook hoe antistollingstherapie wordt aangepast op basis van deze waarden.

Deel 4: Endocrinologie
We starten dit deel volledig in het teken van diabetes. Omwille van het groot maatschappelijk belang bespreken we nog eens alle parameters die van belang zijn bij deze aandoening. We sluiten af met een bespreking van de schildklierparameters

Deel 5: Implementatie in overkoepelende casussen
Alle opgedane kennis wordt herhaald met behulp van reële labotoriumverslagen.

Details van de opleiding

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Diëtist, Osteopaat, Verpleegkundige, Vroedvrouw
Accreditatie:
Apothekers (10 punten), Vroedvrouwen, Diëtisten, Osteopaten (elk 5 vormingsuren), Verpleegkundige
Docent:
Eline Tommelein, Lies De Bock
Prijs:
  1. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd: €195, excl BTW
  2. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd met KMO-portefeuille: €136,5, excl BTW
  3. Zelf deze opleiding organiseren: €1250, excl BTW
  4. Zelf deze opleiding organiseren met gebruik van de KMO-portefeuille: €875, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.