Voedselintoleranties en -allergieën

Zowel voor gezondheidszorgwerkers als voor de doorsnee consument is de nood aan onderbouwde informatie omtrent voedselintoleranties en -allergieën hoog. Veel gezondheidszorgwerkers in de eerste lijn komen daarom vaak met vragen rond deze problematiek in contact. Met deze opleiding bieden we een kwalitatieve wetenschappelijke achtergrond zonder de praktijk uit het oog te verliezen. We gaan interactief te werk en bespreken bij elk onderdeel specifieke casussen. De opleiding bestaat uit vier delen.

Deel 1: Pathofysiologie
We bespreken de pathofysiologie van intoleranties en allergieën, en leren zo duidelijk het onderscheid tussen de twee kennen.

Deel 2 & 3: Specifieke voedselallergieën en -intoleranties
Het tweede luik gaat dieper in op de meest voorkomende voedselallergieën en -intoleranties. Dit behelst onder andere koemelkeiwitallergie, notenallergie en ei-allergie. Bij de intoleranties komen alvast lactose-intolerantie en FODMAP-intolerantie aan bod. Ook de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van (symptomen van) intoleranties en allergieën komt aan bod.

Deel 4: Gluten
We spenderen speciale aandacht aan gluten en de pathologieën die hiermee in verband staan: coeliakie, non-celiac gluten sensitivity & tarwe-allergie.

Details van de opleiding

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Arts, Diëtist
Accreditatie:
Apothekers (10 punten), Vroedvrouwen, Diëtisten, Osteopaten (elk 5 vormingsuren)
Docent:
Rolinde Demeyer
Prijs:
  1. Deelnemen aan de opleiding door MediCourse georganiseerd: €245, excl BTW
  2. Deelnemen aan de opleiding door MediCourse georganiseerd met KMO-portefeuille: €171,5, excl BTW
  3. Zelf deze opleiding organiseren: €1500, excl BTW
  4. Zelf deze opleiding organiseren met gebruik van de KMO-portefeuille: €1050, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.