Anesthetica en Analgetica tijdens de borstvoedingsperiode

Vrouwen die borstvoeding geven, krijgen al snel het advies de melk gedurende een periode af te kolven en weg te gieten (het "pump and dump" advies). Dit advies is echter zelden onderbouwd en in de meeste gevallen onnodig. Tijdens deze lezing gaan we dieper in op het gebruik van zowel anesthetica, analgetica en bepaalde adjuvantia (anti-emetica, spierverslappers...) tijdens de borstvoedingsperiode. We onderbouwen met specifieke cijfers welke producten veilig zijn en voor welke middelen best een alternatief gezocht wordt.

Na deze lezing bent u in staat vrouwen die borstvoeding een evidence-based advies mee te geven of het gebruik van medicatie aan te passen wanneer ze een ingreep moeten ondergaan.

Details van de lezing

Duur:
2 uur
Accreditatie:
Apotheker, Arts, Vroedvrouw, Lactatiekundige, Tandarts
Prijs:

Lezingen worden gefactureerd aan €150 per uur (excl BTW en verplaatsingsvergoeding voor de spreker).

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.