Conceptie, zwangerschap & het post-partum

Informatie en Praktische tips voor de eerste lijn

De cursus ‘Conceptie, zwangerschap en postpartum’ behandelt een rijk gamma aan begeleiding, behandeling en doorverwijscriteria vanaf de kinderwens tot kort na de geboorte. U leert omgaan met praktische vragen rond zwanger worden, zwangerschap, en de post-partum periode. Tijdens de pauze wordt u een volwaardige avondmaaltijd aangeboden.

Duur opleiding: 10 uur
Accreditatie: Deze cursus is geaccrediteerd voor apothekers (20 accreditatiepunten – 17000190002) en voor vroedvrouwen (10 vormingsuren).
Inschrijven: Gebruik onze online inschrijfmodule om uw plek te reserveren!

Lesinhoud
Deel 1: Conceptie
Van zodra iemand beslist om voor kinderen te gaan, is het aan te raden enkele (medicamenteuze) maatregelen te nemen. In dit deel gaan we na voor welke maatregelen evidentie bestaat en voor welke niet. We kijken ook naar producten die de vruchtbaarheid verhogen of afremmen en bespreken ovulatie- en zwangerschapstesten. Finaal wijden we ook een stuk aan (chronische) medicatie waarbij anticonceptie noodzakelijk is wegens een aantoonbaar teratogeen effect. We sluiten dit deel af met een bespreking van de verschillende oorzaken waardoor vrouwen moeilijk zwanger worden. We overlopen de huidige procedures en welke medicamenteuze ondersteuning er geboden wordt.
Deel 2: Zwangerschapskwaaltjes
In eerste instantie bespreken we de begeleiding bij een normale zwangerschap. Dit gaat van o.a. foliumzuursuppletie tot griepvaccinatie. Daarnaast behandelen we de vele kleine kwaaltjes die voorkomen in zowel het gastro-intestinaal als het hormonaal stelsel, maar die bijvoorbeeld ook de huid en andere stelsels aangrijpen. Tijdens dit onderdeel wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan (OTC-)medicatie die vermeden dient te worden tijdens de zwangerschap.
Deel 3: Ernstige zwangerschapspathologieën
Deel 3 bestaat uit twee luiken: (1) onderliggende pathologieën waarvan de behandeling niet kan stopgezet worden tijdens de zwangerschap (astma, epilepsie, depressie, enzovoort) en (2) ernstige zwangerschapsgerelateerde pathologieën (zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en (pre-)eclampsie). We overlopen voor beide types de risicofactoren, behandelingen/maatregelen en doorverwijscriteria.
Deel 4: Het post-partum
In dit deel komt de post-partum periode aan bod. Enerzijds focussen we op de moeders (knipverzorging, postnatale kine, postnatale anticonceptie, enz), anderzijds op de pasgeborene (pusoogjes, dermatitis, navelverzorging, enz). Voor elke aandoeningen bespreken we de achtergrond, niet-medicamenteuze behandeling en medicamenteuze adviezen.

Prijszetting:
1/ Inschrijving voor een opleiding die MediCourse organiseert: €395 (Excl. BTW)
2/ In-company opleiding – doceren op locatie: €2500 (Excl. BTW)

za 24/03

Medicatiegebruik tijdens conceptie, zwangerschap en postpartum

Volledige cyclus: 2 lesdagen
Start: 24 maart 2018 van 13:30 tot 19:30
Prinsenstraat 9B, Aalter