Psychofarmaca

De psychofarmaca is een groep geneesmiddelen die zeer breed gebruikt wordt. Ook zien we tussen de verschillende producten heel wat interacties optreden. Een goeie kennis van de farmacokinetiek en werkingsmechanismen is dus van groot belang om de ernst van deze interacties in te schatten. Daarnaast gaat meer en meer aandacht naar de afbouw van psychofarmaca. Het is voor elke zorgverlener daarom ook van belang deze afbouw vanuit zijn eigen expertise te ondersteunen. In de 3 onderdelen komen de 3 groepen behorend tot de psychofarmaca aan bod: de slaap- en kalmeringsmiddelen, de antidepressiva en de antipsychotica.

Deel1: Farmacologie (farmacokinetiek & -dynamiek)
In het onderdeel farmacologie komt eerst de farmacokinetiek van de psychofarmaca aan bod. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de wijzigende farmacokinetiek in de oudere populatie door onder andere nierfunctiestoornissen, gewijzigde vet/water verhouding en leverfunctiestoornissen. Vervolgens komt de farmacodynamiek aan bod, maw de verschillende werkingsmechanismen. Ook hier gaat specifieke aandacht naar de gewijzigde farmacodynamiek in de oudere populatie.

Deel 2: Farmacotherapie
In het onderdeel farmacotherapie wordt toelichting gegeven bij de behandeling van diverse aandoeningen zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, slaapstoornissen en psychosen. Ook gaat specifieke aandacht naar behandeling van gedragsstoornissen en cognitieve stoornissen bij dementie. Hierbij komt niet alleen de medicamenteuze therapie aan bod, maar ook niet-medicamenteuze aanpak en wanneer men tot medicamenteuze therapie dient over te gaan.

Deel 3: Afbouwen of stoppen met psychofarmaca
Het derde deel van de opleiding draait rond afbouw van de verschillende middelen. Hierbij bespreken we ook de aanpak van afhankelijk en tolerantie bij langdurig gebruik van sommige psychofarmaca. We reiken praktische hulpmiddelen aan om de afbouw bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken.

Details van de e-learning

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Arts, Kinesitherapeut, Verpleegkundige
Accreditatie:
Apothekers (10 punten), verpleegkundigen, huisartsen, geriaters
Prijs:
  1. Inschrijven voor de e-learning: €195, excl BTW
  2. Inschrijven voor de e-learning met KMO-portefeuille: €136,5, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.