E-learning: Flesvoeding

Op het moment dat borstvoeding om een of andere reden niet (meer) mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief. Een juiste keuze van het type flesvoeding en een correcte bereidingswijze zijn hierbij van groot belang voor de optimale groei en ontwikkeling van de baby. MediCourse biedt een onafhankelijk e-learning aan die dieper ingaat op flesvoeding voor zuigelingen en jonge kinderen. De e-learning behelst drie luiken.

Deel 1: De Basisinhoudsstoffen
Dit deel behandelt de basisinhoudsstoffen (vetten, suikers en eiwitten) van een flesvoeding maar gaat ook in op pre- en probiotica, vitamines en andere inhoudsstoffen. Al deze stoffen zitten namelijk in specifieke verhoudingen in de voeding, of zijn om welbepaalde redenen toegevoegd. Deze uitdieping is essentieel om later op wetenschappelijk verantwoorde manier met de voedingen te werken en om de kwaliteit van een flesvoeding te kunnen evalueren. Of om het nut van een groeimelk te kunnen inschatten.

Deel 2: Speciale zuigelingenvoedingen
Het tweede luik gaat in op speciale zuigelingenvoedingen en waarom voor deze voedingen gekozen wordt. Deze keuze kan namelijk het gevolg zijn van een pathologie zoals koemelkeiwitallergie maar kan ook op basis van symptomen zoals reflux. Hierbij evalueren we ook de wetenschappelijke evidentie voor de verschillende voedingen.

Deel 3: Werken met flesvoeding
In het derde deel verdiepen we ons in het ‘werken’ met flesvoeding. Dit omvat de omschakeling van borst- naar flesvoeding, van melk naar vaste voeding, maar evenzeer de bereiding van flesvoeding (waterkeuze, schudden/rollen, temperatuur enz). Ten slotte Ook fles- en speenkeuze komen aan bod.

Details van de e-learning

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Arts, Diëtist, Lactatiekundige, Osteopaat, Vroedvrouw
Prijs:
  1. Inschrijven voor de e-learning: €195, excl BTW
  2. Inschrijven voor de e-learning met KMO-portefeuille: €136,5, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.