Farmacokinetiek & -dynamiek

Deze opleiding voorziet in een grondige herhaling van basisprincipes uit de algemene farmacologie, met name de farmacokinetiek (FK) en farmacodynamiek (FD) van het geneesmiddel. We gebruiken deze theoretische kennis onmiddellijk zodat je ervaart hoe kennis van deze elementen je helpt in het geven van correct advies en het opstellen van kwalitatieve medicatieschema’s. Alle casussen bestaan enerzijds uit te optimaliseren medicatieschema’s en anderzijds uit klinische vraagstukken.

Deel 1: Farmacokinetiek (FK) en variabiliteit
We starten met een toelichting van de farmacokinetische processen absorptie, distributie, metabolisatie en excretie (ADME). Vervolgens gaan we in op de invloed van zowel intrinsieke (leeftijd, genetisch polymorfisme, ziekte) als extrinsieke factoren (voedseleffecten, interacties, therapietrouw) die variabiliteit tot stand doen komen.

Deel 2: Farmacodynamiek (FD) en variabiliteit
We starten met een kort deel theorie. Hierin komen drie grote onderwerpen aan bod: (1) de aangrijpingspunten van geneesmiddelen in het organisme, (2) de kwantitatieve aspecten van de geneesmiddel-receptorbinding (o.a. agonisme, antagonisme) en (3)  receptoradaptatie (tolerantie en rebound).

Details van de opleiding

Duur:
5 uur
Doelgroep:
Apotheker, Arts
Accreditatie:
Apothekers (10 punten)
Docent:
Eline Tommelein, Lies De Bock
Prijs:
  1. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd: €195, excl BTW
  2. Deelnemen aan een opleiding door MediCourse georganiseerd met KMO-portefeuille: €136,5, excl BTW
  3. Zelf deze opleiding organiseren: €1250, excl BTW
  4. Zelf deze opleiding organiseren met gebruik van de KMO-portefeuille: €875, excl BTW

Maak je keuze uit volgende momenten

Momenteel zijn van deze opleiding/workshop geen momenten ingepland. Contacteer ons indien u deze opleiding graag zelf wenst te organiseren of indien u wil geïnformeerd worden wanneer wij deze weer organiseren.